Loterij voor chauffeurs

De loterij wordt georganiseerd om de chauffeurs te bedanken voor hun inzet, zonder jullie kan er geen feest voor de deelnemers georganiseerd worden. Deelname aan de loterij is gratis en de prijzen worden gesponsord door een aantal enthousiaste bedrijven. Het bestuur is druk bezig om een aantal mooie prijzen beschikbaar te stellen en bedankt deze bedrijven voor hun medewerking aan de loterij.

Hoe gaat de loterij in zijn werk?

Iedere chauffeur die meerijdt, krijgt bij aankomst op de Kerketuinenweg een lot in tweevoud. De ene helft moet, voorzien van de naam van de chauffeur, worden ingeleverd bij de infostand in de feestzaal in Scheveningen, de andere helft houdt u zelf. Inleveren van het lot is mogelijk tot 18.30 uur. Tussen 18.30 uur en 19.00 uur zal de trekking plaatsvinden. Alleen de loten die zijn ingeleverd, doen mee in de trekking. De uitslag wordt genoteerd op een bord bij de infostand en prijzen zijn alleen op te halen met de andere helft van het lot. De loten zijn niet overdraagbaar, hier zal streng op worden toegezien. Er worden geen prijzen bewaard, er worden net zolang loten getrokken totdat alle prijzen zijn verdeeld.


Overzicht prijzen